Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Välkommen till Ersta hemtjänst!

I vår verksamhet är det dina behov, intressen och vanor som bestämmer hur din hemtjänst utformas. Utifrån ditt biståndsbeslut planerar vi din omsorg tillsammans med dig och lägger upp en individuell plan för hur din hjälp ska utföras.

Vi arbetar i små grupper och du får en kontaktperson som ansvarar för det mesta som rör dig och som ser till att din hemtjänst anpassas efter dina behov och önskemål. Det är viktigt för oss att du trivs och känner dig trygg med din kontaktperson.

Utifrån ditt biståndsbeslut planerar vi din omsorg tillsammans med dig och lägger upp en genomförnadeplan för hur din hjälp ska utföras. Upplevelsen av kontinuitet, närhet och trygghet är viktigt och vi försöker i möjligaste mån begränsa antalet personer som deltar i din omvårdnad.

Våra kunder ger oss höga betyg

Vi genomför regelbundet kvalitetsmätningar i syfte att mäta hur nöjd du som hemtjänsttagare är med oss och våra tjänster. Dessutom genomför Socialstyrelsen varje år en brukarundersökning där de frågar äldre vad de tycker om sin äldreomsorg.

Ersta hemtjänst får generellt höga betyg, bland annat i hur vår personal bemöter dig som kund och i hur de utför sina arbetsuppgifter. Många uppger också att de har ett högt förtroende för vår personal och att de upplever att vi tar hänsyn till deras åsikter och önskemål. 

Hör gärna av dig - vi tar tacksamt emot dina synpunkter per telefon eller skriftligen. Vi ser dina synpunkter och eventuella klagomål som hjälp till att förbättra och utveckla våra tjänster.
Kontaktuppgifter till våra olika hemtjänster hittar du här på sidan till vänster.

Dokumentation

För att hjälpa dig på bästa sätt dokumenterar vi, i enlighet med Socialtjänstlagen, allt vi gör för våra kunder. Dokumentationen säkerställer att du får den hjälp som kommunens biståndsbedömare har beviljat dig. Den hjälper även oss att agera rätt om något skulle hända dig. Dokumentationen samlar vi i din personakt. Du kan alltid ta del av din personakt om du vill veta vad som har dokumenterats.

Vår värdegrund

Ersta diakonis värderingar grundar sig i vår utgångspunkt och övertygelse att alltid "se människan”. Värdegrunden har vi med oss sedan grundandet på 1850-talet.

Våra värdeord

Professionalism - Med engagemang och ansvar står vi i ständig utveckling och lärande för att på bästa sätt möta utsatta människors behov.
Tillit - vi möter människor med respekt, omtanke och med bevarad delaktighet och värdighet. Så bygger vi tillit i vardagen.
Hopp - vi vill inspirera till hopp och bidra till hälsa och välbefinnande för varje patient och kund genom att ge bästa möjliga vård grundad på forskning och utveckling. Hopp skapar öppenhet för framtiden.

Hur får jag hemtjänst?

Vissa kommuner och stadsdelar har ett kundvalssystem som innebär att du väljer vilken vårdentreprenör som utför din hemtjänst. För att få hemtjänst krävs ett biståndsbeslut från din kommun eller stadsdel. En handläggare utreder tillsammans med dig vad du behöver hjälp med, därefter har du som bor i kommuner med kundval möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna hemma hos dig.

Oavsett vilken utförare du väljer betalar du samma avgift till kommunen, vi kan alltså inte konkurrera om priset – bara om kvaliteten på omsorgen. 

Våra verksamheter

För att läsa mer om våra hemtjänstverksamheter och hitta kontaktuppgifter - klicka på respektive ort i listan här till vänster.

Skriv ut