Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Välkommen på seminarium - De bortglömda flickorna

x

Flickor som utsätts för sexuellt våld far mycket illa och riskerar att hamna i självskadebeteenden och farliga miljöer. Det är en grupp utsatta barn och ungdomar som bär på svåra traumatiska upplevelser, men som inte får stort utrymme i nyhetsrapporteringen. Välkommen till en förmiddag med de bortglömda flickorna i centrum.

Torsdagen den 21 september klockan 09.00-10.30

Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1

Anmäl dig här

Carl Göran Svedin, professor vid Linköpings universitet
Flickor, sexuella övergrepp och sexuell exploatering. Bemötande och behandling - vad säger forskningen?

Mary Slevin Sax, verksamhetschef Ersta Flickhem
Om arbetet på Ersta Flickhem - där flickorna får stöd, behandling och hjälp till en ny start, av professionella vuxna i en trygg och hemlik miljö.

Annika Dopping, moderator
Med över 30 års erfarenhet som bland annat journalist, moderator, föreläsare och skribent har Annika specialiserat sig på hållbarhet inom ledarskap, entreprenörskap, miljö, hälsa och mänskliga frågor. 

Kaffe och smörgås serveras från kl 8.30. Ta gärna med intresserade personer i ditt nätverk. 

Välkommen till en förmiddag med de bortglömda flickorna i centrum.

Stefan Nilsson
Direktor Ersta diakoni    

Ann-Sofi Wetterstrand
Socialchef Ersta diakoni

Här kan du läsa mer om Ersta Flickhems verksamhet

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni