Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Utsatta flickor

Ersta Flickhem vänder sig till flickor med anknytningsproblematik som kan bero på en mängd olika problem i miljön eller genom yttre faktorer. Flickan kan ha blivit utsatt för eller så finns det misstankar om sexuella övergrepp.  

Anknytningsproblematiken kan leda till att flickan söker sig riskmiljöer eller annat självskadebeteende. Har flickan också en traumatisering kan konsekvenserna vara självmedicinering genom droger eller ätstörningsproblematik. 

Ersta Flickhem

Ersta Flickhem är ett HVB- hem för flickor mellan 13-19 år. Vi är en av verksamheterna inom Ersta diakonis område socialt arbete. Ersta Flickhem erbjuder en trygg och skyddad miljö.

Vi tar emot flickor från hela Sverige.

Läs mer

Valåkers gård

Valåkers gård är vackert belägen ungefär en timmes resa söder om Stockholm.

På gården finns förutom bostadshuset, stall, ridhus och skollokal samt en gäststuga för besökande anhöriga.

Läs mer

 • Islandsresa

  En av våra flickor har skrivit om sin upplevelse av vår årliga Islandsresa.

 • Verksamheten

  Läs mer om Ersta Flickhem och verksamheten.

 • Flickorna berättar

  "Under tiden jag bodde på gården så tyckte jag att Askori inte betydde så jättemycket för mig, det var först efteråt när jag fått distans till..."

 • Forskning

  Ersta Flickhem deltar i olika forskningsprojekt och utvärderas kontinuerligt. Här hittar du information om pågående projekt.

Nyheter

Fler nyheter