Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Om oss

Ersta Flickhem är en del av Ersta diakoni. Vi är en av verksamheterna inom Ersta diakonis verksamhetsområde Ersta socialt arbete.

Ersta Flickhem, Valåkers gård är ett HVB-hem. Här bor och behandlas flickor mellan 13 och 19 år som utsatts för eller misstänks varit utsatt för sexuella övergrepp. Valåkers gård är en hästgård och behandlingen innehåller hästunderstödd terapi.

Vi erbjuder en trygg och skyddad miljö, där alla besök till gården skall vara godkända samt planerade, vilket även gäller familj och nätverk. Tryggheten för flickorna förstärks av vaken behandlingspersonal dygnet runt, vårt geografiska läge samt ett bra samarbete med lokala myndigheter och föreningar.Kommunernas socialtjänst ansvarar för placering och kostnader. Landsting kan stödja finansiering av placering.

Vårt upptagningsområde sträcker sig över hela Sverige.

| Fler

Kontakt

Ersta Flickhem
Box 4619
116 91 Stockholm