Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Patientvägledare

Till vår patientvägledare kan du vända dig om du behöver tala med någon annan än vårdpersonalen om din vård här på Ersta sjukhus.

Patientvägledaren kan svara på frågor om dina rättigheter i vården och förmedla kontakt med de personer i verksamheterna som kan hjälpa dig. Patientvägledaren kan också ge dig information och stöd vid olika typer av anmälningar till exempel om du vill söka ersättning för en vårdskada.

Du kan nå vår patientvägledare via telefon, brev eller e-post. Kontaktuppgifterna hittar du till höger på sidan. 

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4691
11691 Stockholm

Patientvägledare
Christina Loefler 
Telefon 08-714 61 37 
@ patientvägledare