Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Se människan! En bok om Ersta diakoni

Se människan. Boken om Ersta diakoni

Ersta diakoni har en fantastisk historia som sträcker sig över tre sekler. Den här boken ger en inblick i den verksamhet som bedrivits genom åren, och de människor som passerat revy, såväl medarbetare som patienter, boende och andra.

Författare: Karin Jansson Myhr (Red), Elisabeth Christiansson, Motzi Eklöf, Nils Johan Tjärnlund.
Förlag: Förlaget Näringslivshistoria
Utgivningsår: 2017
Antal sidor: 226
ISBN: 978-91-983409-6-9
Pris: 290:-

Ersta diakoni har ofta gått före och visat vägen i det sociala och omvårdande arbetet, och funnits med i situationer där andra backat undan. Vad som alltid varit utmärkande för Ersta diakoni är långsiktigheten. Det diakonala uppdraget är detsamma nu som för över 160 år sedan: att se människan, att tjäna, lindra, bota, stötta och vara ett synligt tecken på Guds barmhärtighet. Även i en sekulariserad värld.

Ersta diakonis historia skildras i den här boken i huvudsak utifrån tre olika forskares perspektiv: Elisabeth Christiansson om diakoni och socialt arbete, Motzi Eklöf om sjukhusets och den medicinska vårdens historia och Nils Johan Tjärnlund om den sociala utvecklingen och byggnadernas historia.

| Fler

Kontakt

Ersta bokhandel
Erstagatan 1K
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 63 41

Julklappstips! 20% rabatt i Ersta bokhandel.

Julklappstips bokhandel

Gäller alla varor förutom handstöpta ljus och fram till och med den 23 december.