Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta hemtjänst i Södertälje

Ersta Hemtjänst väljer att inte förlänga det avtal med Södertälje kommun som löper ut den 30 november 2017. Vi har därför inte möjlighet att ta emot nya kunder.

Mer info hittar du här.

Vår hemtjänst passar dig som behöver hjälp för att kunna bo kvar hemma. Tjänsterna är öppna för alla. Tack vare vår idéburna verksamhet sätter vi dig och dina behov främst – inte vår egen ekonomiska vinning. Överskottet går tillbaka till verksamheten för att vi ska kunna utveckla oss.

Tryggheten viktigast

Hos oss får du en egen kontaktperson som ansvarar för det mesta som rör dig och den hjälp du behöver. Tillsammans planerar ni hjälpen.

Det är viktigt att du trivs med din kontaktperson, annars hjälper vi dig att byta. Tryggheten ökar när du känner igen personalen – därför ska det alltid vara samma personer som kommer och hjälper dig.

Professionell personal

Vi har utbildad personal med erfarenhet av äldreomsorg. Alla medarbetare får dessutom möjlighet att bredda sin kompetens när de jobbar hos oss. All personal har tystnadsplikt.

Vi lyssnar på dig

En gång per år genomför vi en kvalitetsmätning bland de som nyttjar våra tjänster. Då ser vi hur nöjd – eller mindre nöjd – du är. Dina synpunkter är viktiga och hjälper oss att bli ännu bättre. I våra referensråd finns möjlighet att påverka och diskutera förbättringar av verksamheten.

Fler tjänster finns

Vill du ha mer hjälp än vad ditt biståndsbeslut beviljar? Då erbjuder vi hushållsnära tjänster med rut-avdrag. Allt från städning och tvätt till ledsagning och pyntning inför storhelger. Du betalar bara halva arbetskostnaden inklusive moms när du köper hushållsnära tjänster – en skattereduktion för husarbeten gäller för inköp på upp till 50 000 kr per person och år.

Hur får du hemtjänst?

Först krävs ett biståndsbeslut från Södertälje kommun. En biståndshandläggare utreder tillsammans med dig vad du behöver hjälp med. Du bestämmer sen själv vilken utförare du vill ha. Oavsett vilken hemtjänstutförare du väljer betalar du samma avgift till kommunen. Vi inom Ersta hemtjänst kan alltså inte konkurrera om priset – bara om kvaliteten.

Börja med att ringa Södertälje kommun, telefon 08-523 023 26, så får du veta mer om biståndsbeslutet. Sedan tar du kontakt med oss.

| Fler

Kontakt

Ersta hemtjänst Södertälje

Brunnsängsvägen 22
152 42 Södertälje
Fax 08-550 152 15

Gruppchef
Annica Orre
Telefon 08-714 60 57

Samordnare Camilla Andersson
 073-83 33 083

Samordnare Senay Aydogan
076-76 87 323

Juourtelefon kvällar/helger 076-11 99 075