Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta hemtjänst i Täby

Alla människor ska kunna leva utifrån sin identitet och sin personlighet och äldreomsorgen ska ta hänsyn till individens rätt till ett värdigt liv och behov av välbefinnande i tillvaron.

Några av de aspekter som vi arbetar utifrån är kundens integritet, självbestämmande, delaktighet, insatser av god kvalitet och framför allt ett gott bemötande. Vår personal har tagit fram ledord som de följer i sitt dagliga arbete. De är i sitt arbete ansvarfulla, respektfulla, artiga, flexibla, lyhörda, uppmärksamma, glada och positiva. Vår personal har en god människosyn och är stolta över sitt yrke och den hjälp de ger var dag.

Nöje

Vi ordnar olika tillställningar för dig som hemtjänstkund, bland annat anordnar vi filmvisningar, musik- och danskvällar. Vid högtider brukar vi träffas för att fika. Detta ger oss möjlighet att lära känna varandra bättre och är mycket uppskattat av våra kunder, uppslutningen är stor vid våra träffar.

Hur får jag hemtjänst?

Täby kommun har kundvalssystem vilket innebär att du själv väljer vilket företag som ska utföra din hemtjänst. Oavsett vilken företag du väljer betalar du samma avgift till kommunen, vi konkurrerar inte om priset – bara om kvaliteten på omsorgen. Om du inte är nöjd med kvaliteten kan du när som helst byta utförare.

För att få hemtjänst krävs ett biståndsbeslut från Täby kommun. Om du vill ansöka om hjälp i hemmet kontaktar du Täby kommunens biståndshandläggare på telefonnummer 08-55 55 90 00. Om du önskar hjälp utan biståndsbeslut går också det bra att köpa tjänsten direkt av oss till ett fast pris.

Våra tilläggstjänster

Om du vill ha mer hjälp än vad ditt biståndsbeslut beviljar erbjuder vi hushållsnära tjänster med rut-avdrag. Vi kan hjälpa dig med alltifrån städning och inköp till ledsagning och pyntning inför storhelger. Den första juli 2009 infördes Fakturamodellen som innebär att du endast betalar halva arbetskostnaden inklusive moms när du köper hushållsnära tjänster.

| Fler

Kontakt

Ersta hemtjänst Täby

 T.f.Verksamhetschef
Ann-Charlotte Bengtsson

Telefon 08-714  63 73

Näsbydal
Åkerbyvägen 1-3
183 35 Täby


Telefon 08-714 60 43

Gruppchef
Annie Asplund
Telefon 070-212 92 87

Kullagränd
Åkerbyvägen 1-3
183 35 Täby
Fax 08-638 89 39

Gruppchef
Anne Gruvstad
Telefon 08-638 89 32

@tabyhemtjanst