Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Öppen verksamhet

Välkommen till Alzheimer café

Erstaberget

Alzheimer café är en mötesplats för dig som har Alzheimers sjukdom eller annan kognitiv sjukdom. Närstående, anhöriga och övriga intresserade är alltid välkomna till oss.

Alzheimer café är en mötesplats för alla som har eller berörs av Alzheimers sjukdom eller annan kognitiv svikt. Genom att arrangera Alzheimer café önskar vi bryta social isolering och bidra till ökad kunskap för att göra livet lättare för dig som har drabbats av demenssjukdom och för dina anhöriga/närstående. Även du som i ditt arbete möter personer med Alzheimer eller annan kognitiv svikt är välkommen att ta del av våra föreläsningar, 

När träffas vi?

Alzheimer café äger rum sista torsdagen i månaden kl. 18-20 (med undantag för juni, juli och december). Upptill 50 personer brukar delta per gång.

Var: Systervåningen, Erstagatan 1K 3 tr. Tillgänglighet: Hiss finns Kostnad: Fri entré

 

Torsdag 27/9 klockan 18.00 Docent Erik Westman, Karolinska instítutet Huddinge
"Säkrare diagnos av Alzheimers sjukdom genom forskning på biomarkörer med magnetkamera"
Underhållning med husbandet och Jenny Astorius Persson

Torsdag 25/10 Fil Dr Linn Sandberg (lektor i genusvetenskap, Södertörns högskola
och Fil Dr Elin Nilsson (lektor i socialt arbete, Linköpings universitet)
Parrelationen vid Alzheimer och/eller annan kognitiv sjukdom:intimitet och vi-skap

Fri entré, vi bjuder på fika. Varmt välkommen!

Ingen föranmälan behövs men du kan skicka e-post till: alzheimer@erstadiakoni.se eller ringa Carina Parmenfälth på telefonnummer 08-714 64 05.

Programmet finns även på Alzeimerföreningens hemsida.

I samarbete med Alzheimer Sverige. 

| Fler

Kontakt

Alzheimer café och Erstagruppen
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ öppna verksamheter