Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Hannahemmet inriktning

Hannahemmet är ett äldreboende med stark hemkänsla och möjlighet att få återuppleva barndomens maträtter och sätt att fira traditioner. Inspiration till inredning, aktiviteter, mat och traditioner har vi hämtat från Finland.

Hannahemmet_ute

På Hannahemmet ser vi till äldre människors behov av att kunna kommunicera på sitt ursprungsspråk, finska. Och att få känna igen sig i sitt finska arv i alltifrån inredning och mat, till traditioner och aktiviteter.

Med Finland som inspiration

För oss på Hannahemmet är det viktigt att ta till vara på varje enskild människas erfarenheter, livshistoria och livsstil. All personal på Hannahemmet pratar både finska och svenska.

Reminiscens

På Hannahemmet arbetar vi med metoden reminiscens. Reminiscens betyder hågkomst, erinring, ett svagt minne av något. Det är en metod som bygger på att väcka och stimulera minnen samt binda ihop dem mellan dåtid & nutid. Reminiscens bygger på historia, tradition och kultur. I reminiscens är det vanligt att man använder olika föremål, teman, sånger eller aktiviteter som i grupp eller individuellt inspirerar och stimulerar de äldre till samtal.

Genom denna metod kan personal och anhöriga tillsammans med den äldre personen kartlägga personlig eller unik historia. Det är inte resultatet som är det viktiga utan glädjen i att vara tillsammans och viljan att kommunicera. Reminiscens är en metod för att metodiskt stärka människors självkänsla och identitet.

På Hannahemmet använder vi oss av minneslådor när vi arbetar med reminiscens. 

| Fler

Kontakt

Ersta äldreomsorg
Ersta Hannahemmet

Adress:
Råckstavägen 32
Hus C, 168 62 Bromma

Telefon:
08-714 67 90

E-post:
@ Hannahemmet

Verksamhetschef 
Katarina Bergsten
Telefon: 08-714 67 90

T f biträdande verksamhetschef 
Marie Biaudet 
Telefon: 072-143 92 19

Enhetschef 
Klara Astros 
Telefon: 073-867 66 82