Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Linnégården inriktning

Innergården

Hemkänsla, trygghet och trivsel är något vi strävar efter på Linnégården. Vi är måna om att du ska känna dig som hemma, att du ska känna dig respekterad, trygg och väl omhändertagen.

Silviacertifierade

Linnegården är Silviacertifierat vilket betyder att majoriteten av  vår personal är utbildade via Silviahemmet för att öka kunskapen inom demens. Detta gör att våra medarbetare kan bidra till att ge högsta möjliga livskvalitet för våra boende med demenssjukdom, oavsett sjukdomsgrad, och för deras anhöriga. Silviahemmet gör regelbunden uppföljning som säkerställer att vi uppfyller samtliga krav för att på behålla certifieringen. 

Guldkantspasset

På Linnégården har medarbetarna ett skräddarsytt arbetspass där den huvudsakliga arbetsuppgiften är att skapa trivsel, trygghet och en aktiv och meningsfull samvaro för dig som boende. Det kallas för Guldkantspasset och tanken är att vi ska finnas där för dig på dina villkor. Guldkantspasset är mycket uppskattat av både boende och anhöriga. Det kan vara aktiviteter som ger fysisk, psykisk, social, kulturell och andlig stimulans och det ordnas dagligen. 

Sång och musik

På Linnégården har vår personal utbildats i sång och musik som används som en arbetsmetod i omvårdnadsarbetet. 

Kultur- och aktivitetsassistent

Vi har en kultur- och aktivitetsassistent på heltid som håller i både små och stora aktiviteter. För den som har behov finns möjlighet till samtal med präst och diakon. Du kan läsa mer om Linnégårdens aktiviteter under fliken till vänster. 

| Fler

Kontakt

Ersta äldreomsorg
Ersta Linnégården
Linnégatan 61
114 58 Stockholm

 

Verksamhetschef:

 Anna Lidback

Telefon:
08-508 10 501, 070-484 35 61

Biträdande verksamhetschef Gunilla Flodin
Telefon: 08-714 63 12

Enhetschef:Bozena Jansen
Telefon: 070-484 35 41

Tf enhetschef Katarina Levi

Sjuksköterska expedition telefon: 070-484 35 37

För visningar kontakta enhetschef.

 

E-post:
@ Linnégården