Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Mariahemmet inriktning

På Mariahemmet fokuserar vi på tryggheten och meningsfullheten. Vi värnar om det existentiella samtalet, om delaktighet och den sociala samvaron.

Mariehemmet

För oss är det även viktigt att skapa en måltidsmiljö som bidrar till gemenskap och glädje. Som boende hos oss får du en stark hemkänsla och en trivsam natur och miljö som skapar lugn.

Öppenhet, lyhördhet och förståelse

Vi har valt att aktivt arbeta med metoderna validation och reminiscens. Validation är en metod att kommunicera på upplevelse meningsfullhet känslonivå. Validation bidrar till att personalen är mer öppen, lyhörd och förstående samt blir bättre på att hantera beteendeproblem.

Reminiscens innebär att medvetet arbeta med att väcka och stimulera slumrande minnen. Vår personal lär känna dig som boende bättre och får en ökad förståelse för din livssituation. Båda metoderna bidrar till ökade möjligheter till öppenhet, lyhördhet och förståelse. Anställda inom vår äldreomsorg utbildas kontinuerligt i metoderna.

Reminiscens

Reminiscens översätts med hågkomst, erinring, ett svagt minne av något. Metoden innebär att vi medvetet arbetar med att väcka och stimulera slumrande minnen. Reminiscens bygger på historia, tradition och kultur. Det kan vara föremål, teman, sånger eller aktiviteter som i grupp eller individuellt inspirerar och stimulerar de äldre till samtal.

Anhöriga eller personal kan då tillsammans med den äldre personen utforska personlig eller lokal historia. Det är inte resultatet som är det viktiga utan glädjen i att vara tillsammans och viljan att kommunicera. Reminiscens är en metod för att metodiskt stärka människors självkänsla och identitet.

Validation - kommunicera på känslonivå

Validation innebär att man ser den äldre personens behov att i livets sista fas få sammanfatta och knyta ihop alla trådar. Tillitsfull och empatisk, professionell personal gör det möjligt. Validation är en metod för desorienterade personer att kommunicera på känslonivå. Metoden hjälper människor att uttrycka känslor och behov.

Genom ett bekräftande bemötande kan man som personal eller anhörig stärka självkänslan och minska stress. Desorienteringen klassificeras i fyra stadier, där vi använder olika verbala och icke verbala tekniker.

| Fler

Kontakt

Ersta äldreomsorg
Ersta Mariahemmet
Åstorpsringen 26
121 31 Enskededalen

Tf verksamhetschef
Ulrika Blumfelds
Telefon: 08-714 64 03

Tf enhetschef Lajde Blakaj
Telefon: 0704-81 74 62

Tf enhetschef
Ann-Cristine Norevik
Telefon: 08-714 65 08

Telefon:
08 714 61 00 

E-post:
@ Mariahemmet