Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Aktiviteter

rotary utflykt

Hos oss på Mariahemmet är det viktigt att du som boende erbjuds aktiviteter utifrån dina intressen. Både fysiska aktiviteter och varierande, lustfyllda.

Kulturassistenten Åsa arbetar tillsammans med andra medarbetare för att göra din dag händelserik. Det kan handla om utflykter, konserter och gympa med sjukgymnasten. När vädret tillåter njuter vi av den vackra innergården där vi kan sitta och samtala, fika med hembakt eller bara njuta av lugnet. Allt sker naturligtvis på dina villkor. Vi har besök från bibliotekarie och fotvård och vi följer med till frisör som har ändamålsenliga lokaler i kvarteret.

Gemenskap när det passar dig

Mariahemmet har ett varierat programutbud som presenteras i månadsprogrammet. Den hittar du på ett ställ i entren/salongen och på varje våning på anslagstavlor mm.  Det är din egen lust och ork som avgör hur ofta du är delaktig men det finns alltid stöd att få genom kontaktpersonen. Allas idéer till aktiviteter välkomnas. Vi har flera gymnastikgrupper i veckan och  vår salong används flitigt för kaffe, sång, musikstunder och filmvisning. Alla som bor på Mariahemmet får låna salongen för egna fester.

Aktiviteter som passar dig

Det finns möjlighet att delta i individuellt anpassade aktiviteter som till exempel hushållssysslor, utomhusvistelse, underhållning, musik och gudstjänst. Syftet är att ge din dag struktur, skapa en känsla av tillhörighet i tid och rum och erbjuda en personlig sfär. Detta för att stödja upplevelsen av vem du är samt möjliggöra känslan av att du kan bidra till något för andra. Vi är glada för vår närhet till Ersta kyrkas gudstjänstliv och får regelbundet besök av präst eller diakon som erbjuder enskilda samtal för den som vill. Samtalen bokas via Åsa.

 • Exempel på aktiviteter

  Sittgympa och dans
  Grillning på innergården med dansbandsmusik
  Promenadgrupp
  Målargrupp
  Poesistund
  Fika med samtal
  Högläsning

 • Samarbeten

  Ung Omsorg som kommer till oss en gång i veckan vilket innebär att ungdomar kommer till Mariahemmet för att umgås med våra boende. Vi samarbetar även med en närliggande förskola och Enskede Biblioteket. På Mariahemmet har vi volontärer som samordnas av kulturassistenten. Tack vare detta kan vi erbjuda ett rikt aktivitetsutbud men även möjlighet för personliga önskemål. Vi matchar önskningar så långt det är möjligt med någon av våra volontärers förmågor och intressen.

 • Aktivitetsråd

  På Mariahemmet har vi utvalda representanter som diskuterar veckans schema och aktiviteter. Om det fattas ett beslut att lägga till eller ta bort en aktivitet förankras det hos dig som boende. Du som boende är självklart med och påverkar aktivitetsutbudet. 

 • Boenderåd

  Vi strävar efter att alla berörda ska ha möjlighet att vara med och påverka verksamheten. Genom ett öppet boenderåd är alla hyresgäster och anhöriga välkomna att delta. Boenderådet fångar upp eventuella problem och arbetar för att lösa dem på ett så smidigt sätt som möjligt. Stående punkter på dagordningen brukar vara husfrågor, mat och måltider, programverksamhet och nyheter om Ersta.

 • Anhöriga

  Anhöriga och närstående är alltid välkomna till Mariahemmet för att delta i våra aktiviteter, utflykter och underhållning. Vi bjuder in till anhörigträffar och anhörigstöd i form av samtalsgrupper.
  Kontakta Mariahemmets kultur- och aktivitetsassistent, Åsa Persson, om du har frågor, tips eller idéer angående våra aktiviteter.

| Fler

Kontakt

Ersta äldreomsorg
Ersta Mariahemmet
Åstorpsringen 26
121 31 Enskededalen

Tf verksamhetschef
Ulrika Blumfelds
Telefon: 08-714 64 03

Tf enhetschef Lajde Blakaj
Telefon: 0704-81 74 62

Tf enhetschef
Ann-Cristine Norevik
Telefon: 08-714 65 08

Telefon:
08 714 61 00 

E-post:
@ Mariahemmet