Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta Vändpunkten delar ut pris

Ersta vändpunktens

För andra året i rad delar Ersta Vändpunkten pris till en person som de anser gör särskilda insatser i arbetet med barn och unga. Årets pristagare är Anna Olsson, Fältassistent på Södermalm.

Anna får priset för att hon i sitt yrke som fältassistent visat engagemang och handlingskraft att hjälpa barn och ungdomar som lever i familjer med missbruk. Hon har tagit många initiativ ute på fältet och ungdomarna på Vändpunkten har vittnat om Annas goda arbete. Hennes insatser har lett till konkret hjälp för flera ungdomar och tjänar som ett föredöme och som inspiration för andra professionella. Priset är en hotellnatt för två som Freys hotell har skänkt. 

Som socionom och socialarbetare har Anna känt till Ersta Vändpunkten i många år. Hon har träffat både barn och vuxna med mycket positiva erfarenheter från Vändpunkten. – Jag har som fältassistent känt mig trygg i att hänvisa de ungdomar som jag träffar vidare till Ersta Vändpunkten, säger Anna. Det finns många olika organisationer och föreningar som jobbar med barn och ungdomar men för mig är det viktigt att veta vad det är för sorts organisation och hur verksamheten bedrivs.

Annas bild är att pressen på barn och unga ökar allt mer. – Många känner att de måste lyckas. Ett bra stöd för barn och unga skulle vara om det fanns fler professionella i deras vardag. Vuxna som de kan vända sig till om de behöver hjälp.

Prisutdelning ägde rum den 12 december i Ersta kyrka. 

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni