Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Nätverksträff

Välkommen till en nätverksträff på Ersta diakoni. Förutom en allmän presentation av Ersta diakonis verksamheter kommer personal från Erstabacken (boende för svårt sjuka hemlösa) att närmare presentera sin verksamhet. Ni får också möjlighet att ställa frågor och träffa andra som också vill hjälpa oss att hjälpa.

Fakta om Erstabacken/Pelarbacken:

Erstabacken är ett medicinskt stödboende med nio platser i heldygnsomsorg. Verksamheten är ett icke permanent boende för behandling, omvårdnad och rehabilitering och erbjuder kvalificerad somatisk, psykiatrisk och beroendevård i kombination med psykosociala insatser och boende. Vi har professionell medicinsk personal i tjänst dygnet runt samt socialarbetare med lång erfarenhet på plats dagtid.

På Pelarbacken bedriver Ersta diakoni öppenvård och här finns läkare inom allmänmedicin och specialister som till exempel psykiater/beroendeläkare, tandläkare, tandhygienist, psykolog och fotvårdsspecialist. Vidare finns sjuksköterskor och skötare.

Välkommen!

Dag: 4 december 2012
Tid:16:30 - 18:00
Plats:

Ersta diakoni, Erstagatan 1 L, 1 trappa upp.

Kostnad:

0:-, men krav på föranmälan till tomas.lindroos@erstadiakoni.se

Kontaktperson:Tomas Lindroos
Telefon:08-714 63 45
E-post:tomas.lindroos@erstadiakoni.se
| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni