Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Samarbete mellan Ersta Vändpunkten och Fryshuset

Vi är mycket glada att kunna presentera ett samarbete mellan Ersta Vändpunkten och Fryshuset kring unga som lever med eller har vuxit upp med missbruk i familjen. Tillsammans kan vi nå fler unga och unga vuxna och erbjuda dem hjälp och stöd.

Ersta Vändpunkten kommer att finnas på plats på Fryshuset två dagar i veckan och möta unga i Fryshusets skola och i Fryshusets verksamheter.

Ersta Vändpunkten ska knyta kontakter med personal inom Fryshusets olika verksamheter och tillsammans med dem bygga strategier för personalen när det gäller möten med unga som lever med missbruk i familjen.

Ersta Vändpunkten ingår också som en del i Fryshusets projekt Frysstöd.

Samarbetet pågår som ett projekt fram till den sista december 2013.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni