Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Stöd till närstående

Maja Holm, doktorand, Palliativt forskningscentrum, bjuder på en populärvetenskaplig föreläsning om stöd till närstående.

Inom avancerad hemsjukvård (ASIH) vårdas många svårt sjuka människor i hemmet av sina närstående. De får ofta ta ett stort ansvar och är därför själva i stort behov av stöd.

ASIH på Ersta sjukhus ingår i ett forskningsprojekt där närstående till patienter genomgår ett stödprogram i grupp. Syftet med programmet är att de närstående ska kunna känna sig mer förberedda och kunniga i rollen som vårdare i hemmet. Under föreläsningen berättar vi om det stöd som grupperna ger samt presenterar indikationer från forskningen.

Populärvetenskaplig föreläsning i cirka 20 minuter med efterföljande frågestund.

Dag: 7 september 2013
Tid:15:00 - 15:30
Plats:

Bringsalen, Erstagatan 1K, våning 1

Kostnad:

Kostnadsfritt

Kontaktperson:Anki Ahlman
Telefon:08-714 61 55
E-post:anki.ahlman@erstadiakoni.se
| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni