Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Att möta sorgen -
filosofiska-, teologiska- och terapeutiska perspektiv på sorg

Att bli berörd av sorgen är en av de svåraste utmaningarna en människa möter i livet. Den ställer oss inför tillvarons tragiska obeveklighet och förorsakar ett smärtsamt lidande, som tar sig många uttryck – uppgivenhet, bitterhet, förvirring, depression, hat, vrede, kris… Sorgen kan sluta sig och fastna i ett svårt lidande eller bli en tragisk erfarenhet som leder till insikt, försoning, förlåtelse, visdom, hopp, tillit eller kärlek.

Utifrån ett filosofiskt-, ett teologiskt- och ett existentiellt terapeutiskt perspektiv reflekterar seminariet kring sorgen.

Vad innebär sorg? Hur kan vi lära känna den? Hur går vi den till mötes? Hur kan vi bli en medmänniska, som blir ett stöd för de sörjande?

Seminariet ger möjligheter till fördjupade insikter och kunskap om sorgen och hur vi möter den.

Deltagare:
K-G Hammar, Gästprofessor (emer.) i teologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)vid Lunds universitet; tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan.

Jonna Bornemark, docent i filosofi, föreståndare för Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns Högskola.

Lance Cederström, Existentiell psykoterapeut, handledare, universitetslärare.

Program:
09.00 Kaffe
09.30 K-G Hammar: Sorgen – Kärlekens pris.
10.30 Reflektioner från panel och auditorium.
10.45 Kaffe
11.15 Lance Cederström: Sorgens ohyggliga möjligheter – existentiell terapi vid sorg och kris.
12.15 Reflektioner från panel och auditorium.
12.30 Lunch
13.30 Jonna Bornemark: Sorgens omsorg.
14.30 Reflektioner från panel och auditorium.
14.45 Kaffe
15.15 Panel
16.15 Avslut

Anmäl dig senast den 2014-01-12 till Lance Cederström, Ersta sorgecentrum.

Dag: 31 januari 2014
Tid:09:00 - 16:30
Plats:

Ersta konferens och hotell, Bringsalen.
Erstagatan 1K, Stockholm.

Kostnad:

1.800 SEK. Fika och lunch ingår i priset.

Kontaktperson:Lance Cederström
Telefon:070-484 35 75
E-post:lance.cederstrom@erstadiakoni.se
| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni