Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Maj

 • MAJ
  8
  Årsmöte

  Du som är medlem i Ersta diakonisällskap är..

 • MAJ
  12
  Temakväll om diabetes typ 1

  Har du eller din partner typ 1-diabetes och är gravid eller planerar graviditet? Har du barnsom har sjukdomen och undrar hur det kommer att påverka deras framtid. Då är du varmt välkommen att lära dig mer om ärftlighet och graviditet vid typ 1-diabetes

 • MAJ
  21
  Nordisk Hospicekonferens - Mod till att möta

  I samarbete med de nordiska diakonala stiftelserna arrangerar Ersta diakoni för sjätte gången en konferens för att synliggöra diakonala värderingar i mötet mellan sjuka och döende människor, deras närstående och personal.

 • MAJ
  22
  Alzheimer café

  Programmet ser ut så här:

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni