Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Maj månads Alzheimer café

Programmet ser ut så här:

"Att underlätta kommunikationen vid demens - vad kan jag som närstående tänka på?"

Liv Thalén och Ing-Mari Tallberg, Leg Logopeder vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge

Kören ”Hjärngänget”med Kristina Telerud

vid pianot: Ann-Marie Uusijärvi

Dag: 22 maj 2014
Tid:18:00 - 20:00
Plats:

Erstagatan 1 K, Bringsalen

Kostnad:

Fri entré, ingen föranmälan

Kontaktperson:Carina Parmenfälth
Telefon:08-714 64 05
E-post:alzheimer@erstadiakoni.se
| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni