Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ett samtal om religion och demokrati

"Vilka frågor väcker händelserna i Paris? Hur går religion och demokrati ihop? Kan de samexistera, rent av förstärka varandra eller måste man välja?"

Deltagare:
Antje Jackelén, ärkebiskop;
Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism;
Eskil Franck, tidigare överintendent för Forum för levande historia;
Mats Svegfors, publicist och tidigare VD för Sveriges Radio AB,
Ute Steyer, rabbin
Awad Olwan, imam
Julia Kronlid, riksdagsledamot (SD)

Moderator: Professor Bengt Kristensson Uggla.

Varmt välkomna!

(Detta är ett samarrangemang mellan S:ta Katharinastiftelsen och Ersta Diakoni.)

Dag: 4 februari 2015
Tid:19:00 - 20:30
Plats:

Ersta kyrka

Kostnad:

100 kronor. Insläpp från kl. 18:30. Biljetter säljs i entrén.

Kontaktperson:Paul Westerlund
Telefon:08-7146100
E-post:paul.westerlund@erstadiakoni.se
| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni