Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta Barnrättsbyrå – ny verksamhet för utsatta barn

Utsatta barn och unga som inte får det stöd som de har rätt till har ofta svårt att navigera bland myndigheter och vårdinstanser på egen hand. Ersta diakoni ser behovet av bättre stöd och startar därför Ersta Barnrättsbyrå.

Sverige har ett ambitiöst och välutvecklat system för stöd och hjälp till barn och unga som far illa. Men alla barn får inte det stöd och den hjälp de behöver av olika anledningar. Att det finns behov som dagens stödstrukturer inte riktigt täcker är alltså tydligt. Ersta diakoni har beslutat att starta Barnrättsbyrån som ska ge råd och stöd åt utsatta barn, och hjälpa till att tillvarata barnens rättigheter. Modellen är tagen från England och Kids Company som framgångsrikt hjälper barn och unga i London.

– Barnrättsbyrån är öppen för alla barn och unga som inte får det stöd de har rätt till, eller som upplever att hjälpen inte hjälper. För utsatta barn och unga kan den hjälp som samhället erbjuder vara svårtillgänglig. Telefonköer, boka och passa tider eller sitta i kala väntrum blir för stora hinder för att barnen själva ska söka stöd, och många av dem saknar vuxenstöd. Vi ska vara en plats dit barnen bara kan gå, där det alltid finns personal på plats, säger enhetschef Elin Wernquist Roberts. Varje barn får en egen kontaktperson som har ansvar för att möta praktiska, sociala och emotionella behov. Arbetssättet är rotat i anknytningsteorin som visar på betydelsen av nära känslomässiga relationer. Ambitionen är också att Barnrättsbyrån ska bli en spjutspets inom svenskt barnrättsarbete.

Det finns i dag flera organisationer som arbetar för barns rätt, men få som erbjuder praktisk hjälp direkt till barn och unga. Barnrättsbyrån ska erbjuda stöd och rådgivning i enskilda ärenden. Där kommer Ersta diakoni att samarbeta med barnrättsorganisationen BRIS, Barnens rätt i samhället, som har stor kunskap och lång erfarenhet av barnrättsfrågor.

Barnrättsbyrån ska dessutom ge stöd åt barn i olika rättsprocesser. Det kan vara barn som har begått brott, eller barn som varit utsatta för brott. I det senare fallet har barnet kanske ett målsägarbiträde, men utanförrättssalen måste barnet tampas med saker på egen hand. Där behövs någon som tar ett helhetsgrepp.

Verksamheten öppnar sina portar på Folkungagatan 129 i höst men flera barn är redan i kontakt med Barnrättsbyrån.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni