Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

November

  • Forskningsprojektet: Stöd till närstående, får bidrag på 800 000 av Cancerfonden

    Palliativt forskningscentrums har beviljats stöd till forskningsprojektet "Stöd till närstående- en intervention under palliativ vård" med 800 000 kronor. Medlen är sökta av 2 postdoc forskare vid Palliativt forskningscentrum (PFC) Ersta Sköndal högskola & Ersta sjukhus: Anette Henriksson och Ida Carlander samt professor Carl Johan Fürst, Stockholms sjukhem och Karolinska Institutet. Palliativt forskningscentrum är ett samarbete mellan Ersta sjukhus och Ersta Sköndals högskola fokuserad på forskning kring palliativ vård.

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni