Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Forskningsprojektet: Stöd till närstående, får bidrag på 800 000 av Cancerfonden

Palliativt forskningscentrums har beviljats stöd till forskningsprojektet "Stöd till närstående- en intervention under palliativ vård" med 800 000 kronor. Medlen är sökta av 2 postdoc forskare vid Palliativt forskningscentrum (PFC) Ersta Sköndal högskola & Ersta sjukhus: Anette Henriksson och Ida Carlander samt professor Carl Johan Fürst, Stockholms sjukhem och Karolinska Institutet. Palliativt forskningscentrum är ett samarbete mellan Ersta sjukhus och Ersta Sköndals högskola fokuserad på forskning kring palliativ vård.

Gåvan från Cancerfonden bidrar till att vi kommer kunna genomföra forskning vid nio specialiserade hemsjukvårdsteam i Stockholm.

Projektet handlar om att testa vilka effekter ett informations- och stödprogram har för närstående till patienter.

Allt mer vård av svårt sjuka och döende personer flyttas ut till hemmen. De närstående har i många fall det huvudsakliga ansvaret för vården med stöd av specialiserade hemsjukvårdsteam. Forskning visar att de närstående är otillräckligt förberedda för att hantera situationen. Vilket i många fall medför negativa konsekvenser för deras egen hälsa.

I projektgruppen ingår även Joakim Öhlén, professor och chef för Palliativt forskningscentrum, Maja Holm, forskarstuderande vid Palliativt forskningscentrum, Yvonne Wengström docent vid Karolinska Institutet och Kristofer Årestedt, postdoc vid Linneuniversitet och Linköpings universitet.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni