Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Beställare och boende nöjda med Mariahemmet

Närstående ställer sig frågande till den kritik som framför allt Södermalmsnytt riktar mot Ersta diakonis äldreboende, Mariahemmet. Södermalms stadsdelsförvaltning har under den senaste veckan kontaktat ett flertal närstående till boende på Mariahemmet utan att finna missnöje.

Under de senaste veckorna har det förkommit negativa skriverier om Mariahemmet, framför allt i Södermalmsnytt. Upprinnelsen är en anmälan från ett antal vikarier som arbetade på Mariahemmet i somras och som i mitten av oktober lämnade in en lex Sarah-anmälan till Socialstyrelsen.

Varken personal eller ledning känner igen sig i den beskrivning som målas upp. De kontakter som Ersta diakoni har haft och har med boende och deras närstående, har inte heller de bekräftat den negativa bilden.

Södermalms stadsdelsförvaltning har under den senaste veckan kontaktat närstående till boende på Mariahemmet och alla har bara gott att säga om den vård och omsorg som ges på Mariahemmet. En utredning har startats på Socialstyrelsen och när den är klar kommer det framgå om Mariahemmet på någon punkt inte levt upp till lagstadgad kvalitet.

Vi vill ständigt utveckla vår kvalitet och vårt nästa steg är att flytta vår verksamhet till nya ändamålsenliga lokaler i Enskede-Dalen. Vi beräknar flytta in i januari 2014.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni