Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Kallelse till Årsmöte 2012

Ersta diakonisällskap kallar medlemmarna till ordinarie årsmöte lördagen den 26 maj 2012, kl. 11:00.

Plats: Ersta kyrka, Erstagatan 1, Stockholm

Ärenden: Enligt § 10 i sällskapets stadgar.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast torsdag den 15 april 2012 på adress Styrelsen, Ersta diakonisällskap, Box 4619, 116 91 Stockholm.

Kallelse, årsredovisning 2011, valberedningens förslag och
eventuella motioner utsändes till medlemmarna under vecka 17.

Styrelsen

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni