Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Maj

  • Drottningen invigde Ersta flickhems skola

    I strålande väder i närvaro av bland andra H. M. Drottning Silvia, Barnombudsmannen och ett 100-tal gäster invigdes idag skolan vid Ersta flickhem. Med skolan skapas unika förutsättningar för en pedagogisk helhetssyn där skolundervisning och behandling samverkar.

  • Handhygienens dag på Ersta sjukhus

    Hygien i vården är inte en sedan årtionden löst..

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni