Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Drottningen invigde Ersta flickhems skola – undervisning och behandling i samverkan

I strålande väder i närvaro av bland andra H. M. Drottning Silvia, Barnombudsmannen och ett 100-tal gäster invigdes idag skolan vid Ersta flickhem. Med skolan skapas unika förutsättningar för en pedagogisk helhetssyn där skolundervisning och behandling samverkar.

- Vi på Ersta diakoni är stolta över att kunna starta skolan och fortsätta vår tradition av att utmana och vara nyskapande inom områden som inte finan­sieras via välfärdssamhället, säger Stefan Nilsson direktor på Ersta diakoni. Skolan vid Ersta flickhem är en central del i utvecklingen av vår sociala verksamhet.

Ersta flickhem är ett HVB-hem (hem för vård eller boende) där målgruppen är sexuellt traumatiserade flickor i tonåren. För att flickorna på boendet ska få möjlighet till en skolgång som är anpassad efter deras individuella förut­sättningar har Ersta diakoni startat ett treårigt skolprojekt. Flickorna har ofta en mycket trasslig skolgång bakom sig, vilket många gånger har lett till stora kunskapsluckor i ett flertal ämnen. Ersta flickhem skapar en skolmiljö som ska vara trygg, inspirerande och lustfylld.

Skolinspektionen har under flera år riktat kritik mot HVB-verksamheter och kommuner för att skolfrågan har prioriterats för lågt. Ersta diakonis ut­gångspunkt med Ersta flickhem är att alla ska ges möjligheter till skolgång utifrån sina individuella förutsättningar. Projektet syftar till att skapa en modell för tillämpning på andra liknande institutioner runt om i Sverige.

Vid dagens invigning deltog bland annat Barnombudsmannen Fredrik Malmberg och advokat Elisabeth Massi Fritz.

- Ersta flickhems skolmodell är en utmärkt modell för att hjälpa utsatta flickor, säger advokat Elisabeth Massi Fritz. I sitt agerande visar Ersta respekt för barnens mänskliga rättigheter.

- Många barn som har utsatts för övergrepp uttrycker besvikelse över att det har tagit allt för lång tid innan de fick hjälp, säger Barnombudsman Fredrik Malmberg. Här på Ersta flickhem får de vård i kombination med skolgång vilket gör att de kan skapa sig en tro inför framtiden.

För frågor och mer information kontakta:
Anna Lassen
076-720 85 38
anna.lassen@erstadiakoni.se

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni