Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Handhygienens dag på Ersta sjukhus

Hygien i vården är inte en sedan årtionden löst fråga, den är ständigt aktuell. Ersta sjukhus uppmärksammar frågan i det dagliga arbetet genom en särskild hygiensjuksköterska, chefläkare och patientvägledare.

FNs världshälsoorganisation har sedan 2009 deklarerat handhygienens dag i maj varje år. Ersta sjukhus uppmärksammar i år frågan genom att demonstrera hur man desinficerar sina händer fredagen den 4 maj klockan 11.00-14.00 i Sjukhusets foajé.

Målet med aktiviteten är att öka medvetande kring handhygienen bland sjukhusets personal, men vi hoppas att många besökare och förbipasserande blir intresserade att komma förbi och lära sig mer om handhygien.

Hygiensjuksköterska Ann-Louise Wennberg kommer att kontrollera resultatet på alla som deltar med UV-ljus. Som tack för besöket bjuder vi på en kaka i form av en hand.

Fokus är att öka medvetande kring handhygien inom sjukvården som ett medel att söka förhindra spridningen av bakterie- och virussjukdomar som influensa, magsjukdomar och inte minst multiresistenta bakterier, så kallade MRSA.

Ersta sjukhus välkomnar varmt alla som vill komma och testa sin handhygien.

Vill du veta mer? Kontaka:
Ann-Louise Wennberg, Hygiensjuksköterska, 08-714 61 68
annlouise.wennberg@erstadiakoni.se

Margareta Danelius, Chefläkare, 08-714 62 25
margareta.danelius@erstadiakoni.se

Hans Reuterskiöld, Informatör, 08-714 61 53
hans.reuterskiold@erstadiakoni.se

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni