Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Klartecken för planer på nytt sjukhus och studentbostäder

Skiss över nya Ersta diakoni

Stockholms stadsbyggnadskontor har lämnat positivt besked om förändrad detaljplan på Erstaklippan. Det innebär att Ersta diakoni kan arbeta vidare med planerna på ett nytt sjukhus och fler studentbostäder. Ett projekt som framför allt möjliggör plats till fler patienter.

Ersta diakoni har funnits och bedrivit vård på Erstaklippan på Södermalm i över 150 år. Förutom kontinuerligt underhåll har den senaste större utbyggningen 50 år på nacken. Något som satt stopp för möjligheten att utöka antalet patientplatser och att modernisera verksamheten.

Nytt sjukhus dubbelt så stort

Tack vare Stockholms stadsbyggnadsnämnds beslut om ändrad detaljplan för Erstaklippan kan verksamheten planera för att växa. Ersta sjukhus får i och med de nya detaljplanerna en yta på nästan 18 000 kvadratmeter, en fördubbling mot dagens storlek.

Den nya sjukhusdelen är planerad att byggas i sjukhusparken som ligger mellan dagens sjukhus och huset vid Folkungagatan. Entrén till det nya sjukhuset flyttas från Fjällgatan till Folkungagatan.

50 nya studentbostäder

På andra sidan av Erstagatan planeras en ny byggnad som kommer att rymma cirka 50 studentbostäder som även ska kunna omvandlas till hotellrum.

Finansiering

Projektet är fortfarande i sin linda. För att det ska kunna realiseras behöver Ersta diakoni fler donationer, samarbetspartners och andra finansieringslösningar. Om allt går i lås beräknas möjlig byggstart till i slutet på 2015.

Utställning

Besök vår utställning och se våra planer i form av en modell över framtidens Ersta. Utställningen finns i lobbyn till Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1K.

Vill du veta mer?

Kontakta Sven Strand, Chef Ersta fastigheter.
Telefon: 08-714 61 08

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni