Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

LO:s förslag tar ifrån individen rätten att bestämma själv

LO presenterade i går sin utredning kring åtgärder att begränsa vinster i välfärden. Stefan Nilsson som är direktor på Ersta diakoni, en idéburen organisation som verkar inom välfärdssektorn, tycker att utredningen andas alltför stort ideologiskt önsketänkande och att den förenklar en komplicerad fråga.

- I sina förslag tar LO ifrån individen möjligheten att fatta beslut som rör det egna livet, säger Stefan Nilsson. "Någon" ska bestämma åt "dig". Hade det inte varit mer progressivt att se hur vi stärker brukarmakten och erbjuder stöd till människor i valprocessen istället för att helt överge principen om självbestämmande?

I utredningen nämns både kommunala såväl som privata aktörer, men när det kommer till den idéburna sektorn är LO mer svepande i sina formuleringar.

- Ersta diakoni tillhör den grupp av utförare som utredningen, och politiken överhuvudtaget, har svårt att förstå, säger Stefan Nilsson. Som non-profitorganisation, tillhör vi den icke vinstsyftande sektorn som ändå måste göra rimliga överskott för att möjliggöra utveckling och nödvändiga investeringar. Risken är att LO i sin iver att komma åt det som uppfattas som ett problem slår blint mot alla.

Stefan Nilsson önskar att debatten nu kan styras åt ett annat håll.
- Det är beklagligt att debatten handlar om vinstnivåer snarare än om vilken kvalitet vi vill ha inom välfärdstjänsterna, säger Stefan Nilsson. När får vi ett samtal om innehåll istället för form? När börjar vi våga prata om hur vi ska garantera alla människor en god vård där mångfald och individhänsyn uppmuntras?

Då kan vi tillåta överskott för välskötta verksamheter medan dåliga verksamheter väljs bort!

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni