Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta diakoni tar över driften av äldreboende

Nu är det klart, Ersta diakoni övertar driften av Linnégårdens vård- och omsorgsboende på Östermalm i Stockholm.

En av utförarna som varit med i upphandlingen, ansåg att förfrågningsunderlaget stred mot LOU, därför överklagades beslutet från början till Förvaltningsrätten där man ansåg att förfrågningsunderlaget inte stred mot LOU. Utföraren begärde då prövningstillstånd i Kammarrätten vilket avslogs.

Från och med den 1 december övertar Ersta diakoni driften av Linnégården vilket innebär att Ersta diakoni får drygt 100 ytterligare anställda och att Ersta diakoni expanderar inom området äldreomsorg.

Linnégården har totalt 87 boendeplatser för äldre med både somatiska sjukdomar och med demenssjukdomar.

 - Det är roligt att vi nu äntligen kan komma igång! säger Ann-Sofi Wetterstrand som är socialchef på Ersta diakoni. Det har varit en lång process, men nu är det fullt jobb som gäller. Ett nytt äldreboende inom Ersta diakoni stärker oss som icke-vinstsyftande utförare inom äldreomsorg i Stockholm.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni