Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta sjukhus står sig bra i öppen jämförelse

3 december publicerade SKL och Socialstyrelsen den åttonde öppna jämförelsen av hälso- och sjukvården i Sverige. I rapporten framgår det att Ersta sjukhus får bra betyg. Framförallt inom parametrarna vårdrelaterade infektioner och operationer.

Överlevnaden för dem som drabbas av cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar förbättras. Blodtryck och blodfetter kan behöva sänkas för fler diabetespatienter, antalet operationer vid svår fetma ökar och när patienterna själva skattar vården får sjukhusen bättre betyg än vårdcentralerna. Det är några av resultaten i Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, öppna jämförelser av hälso- och sjukvård.

Ersta sjukhus är ett av de sjukhus som finns med i rapporten. Chefläkare Margareta Danelius tycker att de öppna jämförelserna är bra:

- Vi på Ersta sjukhus välkomnar öppenheten och anser att de är till hjälp för våra patienter, säger Danelius. Med jämförelserna som underlag kan vi som vårdgivare förbättra oss. Analyser av våra resultat är en viktig del av vårt kvalitetsarbete på sjukhuset och vi vill också göra siffrorna mer tillgängliga för våra patienter, till exempel via vår hemsida.

En av parametrarna som mäts i jämförelsen är vårdrelaterade infektioner. Här står sig Ersta sjukhus väldigt bra i jämförelse med övriga Stockholm. Endast 3,8 procent av patienter på Ersta sjukhus har drabbats av en vårdrelaterad infektion jämfört med 9,3 procent i övriga av Stockholm.

Väntetider är något som är viktigt för patienterna och på Ersta sjukhus har 91 procent av patienterna fått tid för operation inom specialistvård inom vårdgarantin. Det är ungefär samma siffra som i övriga Stockholm som ligger på 90 procent.

Kirurgkliniken på Ersta sjukhus är specialiserad på behandling och avancerad, högspecialiserad kirurgi inom mag-tarm-området. I de öppna jämförelserna lyfts bland annat operation vid tjocktarmscancer fram. Ersta sjukhus har mycket låg dödlighet vid operationer av denna typ av cancer och även andelen omoperationer efter det första ingreppet är låg.

- I allt vi gör är det alltid patienten som är viktigast! säger Margareta Danelius. Allt kvalitetsarbete som vi utför gör att patienten förhoppningsvis till slut är vinnaren.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni

Fakta om rapporten

Rapporten är den åttonde Öppna jämförelser av hälso- och sjukvården sedan samarbetet inleddes mellan SKL och Socialstyrelsen. Den beskriver 162 indikatorer och baseras på nationell och allmän tillgänglig statistik om hälso- och sjukvården. Huvudsyftet är att bidra till utvecklingen och styrningen av hälso- och sjukvården.

Fakta om rapporten