Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Kallelse till årsmöte 2013

Ersta diakonisällskap kallar medlemmarna till ordinarie årsmöte torsdagen den 2 maj 2013, klockan 18.00.

Plats: Ersta kyrka, Erstagatan 1, Stockholm

Ärenden: Enligt § 10 i sällskapets stadgar.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast torsdag den 4 april 2013. Adress: Ersta diakonisällskap, Styrelsen för Ersta diakoni, Att: Christina Lehnert, Box 4619, 116 91 Stockholm.

Kallelse, årsredovisning 2012, valberedningens förslag och eventuella motioner utsändes till medlemmarna under vecka 14.

För frågor, vänligen kontakta Christina Lehnert på e-post: christina.lehnert@erstadiakoni.se eller telefon: 08-714 61 20.

Välkommen!
Styrelsen

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni