Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta sjukhus öppnar gynekologmottagning

Den 8 april slår Ersta sjukhus upp portarna till en helt ny gynekologmottagning som erbjuder utredning, rådgivning och behandling. Mottagningen kan erbjuda snabb och professionell hjälp vid blödningsrubbningar, menstruationssmärtor, klimakteriebesvär, infertilitet, hormonella och sexuella problem, infektioner och benigna gynekologiska tumörsjukdomar.

Ersta sjukhus har lång erfarenhet av funktionella besvär efter kirurgi och cancerbehandling som påverkar hälsa och livskvalitet. Gott bemötande och läkarkontinuitet är prioriterat. Diagnostiska undersökningar som till exempel ultraljud och en välutrustad operationsavdelning finns.

Utöver gynekologmottagning finns möjlighet till dagkirurgi och vid behov operationer i slutenvård. Diagnostik och rådgivning efter tumörkirurgi och onkologisk behandling med fokus på hormonell substitution och livskvalitet.

Verksamheten bedrivs inom ramen för Vårdval Stockholm och här gäller högkostnadsskydd. Det innebär att patienten är välkommen även utan remiss och att personen betalar vanlig patientavgift (för närvarande 350 kr). Verksamheten bedrivs i nyrenoverade lokaler på Ersta sjukhus.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni