Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Erstaläkare tilldelas Cullbergstipendium

Fredrik Wickberg, ST-läkare vid Ersta sjukhus mottagning för hemlösa – Pelarbacken, är en av 6 personer som Stiftelsen Natur och Kultur tilldelar Cullbergstipendium.

Cullbergstipendium delas årligen ut till läkare under specialistutbildning i psykiatri (ST) eller till yrkesverksamma psykiatrer för att stimulera fördjupat kliniskt tänkande, internationellt erfarenhetsutbyte och fortbildning vid en utländsk psykiatrisk klinik eller motsvarande. De sex stipendiaterna delar på 150.000 kronor.

Stipendiet ger Fredrik möjlighet att åka till Hunter College, New York, för att studera metoden Critical Time Intervention. En evidensbaserad metod med syfte att motverka hemlöshet och sjukhusinläggning hos patienter som nyligen vistats på en institution som till exempel fängelse, sjukhus eller behandlingshem.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni