Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Start av terapimottagning för människor i djup kris

Foto på Lance Cederström

Ersta sorgecentrum vänder sig framför allt till människor som har utsatts för så stor sorg att de har gått in i en livskris som är svår att ta sig ur. Vården bygger på existentiell terapi, vilket gör verksamheten smått unik eftersom det inte bedrivs på så många ställen i Sverige.

- Vi är väldigt glada att vi har fått möjlighet att starta ett sorgecentrum, säger Paul Westerlund som är präst och chef för Ersta kyrka och även är ansvarig för Ersta sorgecentrum. Kyrkan kommer att ha ett nära samarbete med de terapeuter som jobbar på Ersta sorgecentrum, och vi kommer att kunna se vad det är som skiljer respektive förenar teologi, filosofi och terapi. I gränslandet uppstår många spännande teman, som vården behöver reflektera kring för att värna sin identitet och etik.

Ersta Sorgecentrum kommer även att ha ett nära samarbete med Palliativt forskningscentrum och knyter på så sätt forskningen till sig.

Verksamheter vänder sig till patienter från försäkringsbolag, företag, institutioner och Försäkringskassan men också till privatpersoner som väljer att vända sig direkt dit.

Vill du veta mer om Ersta sorgecentrum?
Paul Westerlund: 08-714 62 65 eller paul.westerlund@erstadiakoni.se
Lance Cederström: 070-523 31 18 eller lance.cederstrom@erstadiakoni.se

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni