Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta diakonis övertagande av äldreboende överklagat

Ersta diakoni har vunnit upphandlingen av driften av Linnégårdens vård- och omsorgsboende på Östermalm i Stockholm. Det är dock fortfarande oklart när övertagandet kan ske eftersom två av de förlorande parterna överklagade beslutet till förvaltningsrätten.

Tanken var att den nya driften skulle börja gälla från den 1 november, men eftersom en ny aktör behöver några månader på sig att ta över, är det osäkert när övertagandet kan genomföras. Förvaltningsrätten har inte beslutat i ärendet ännu, och deras beslut kan sedan överklagas till kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.

Linnégården har totalt 86 boendeplatser för äldre med både somatiska sjukdomar och med demenssjukdomar.

- Vi är redo att börja jobba så fort vi får ett besked från förvaltningsrätten, säger Ann-Sofi Wetterstrand som är socialchef på Ersta diakoni. Det är roligt att vi vann upphandlingen, och vi hoppas att domen kommer att gå vår väg. Ett nytt äldreboende inom Ersta diakoni skulle självklart stärka oss i vår strävan att vilja hjälpa fler.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni