Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta Vändpunkten intervjuas i Situation STHLM

I juni-numret av Situation Sthlm kan du läsa om Ersta Vändpunktens arbete med anhöriga till missbrukare. Många anhöriga är ovana att be om hjälp. De har oftast haft fokus på sin förälder, sitt syskon eller partner som har ett beroende. Men hos Ersta Vändpunkten får de anhöriga ta plats.
- Anhörig kan vara ett ganska vagt ord, tycker jag, ett svagt ord för den ofta stora psykologiska smärtan, den låga självkänslan och den sorg som man har med sig. Det viktigaste i våra liv är hur vi har det i våra nära relationer, säger Bo Blåvarg verksamhetschef Ersta Vändpunkten till Situation STHLM.

Samhället har förändrats under de 30 åren som Ersta Vändpunkten har funnits. Idag är det inte riktigt lika stort tabu att prata om alkoholism och drogberoende. Många har idag hört talas om medberoende.

- Det har kommit upp mer på agendan. Men vi har en lång bit kvar med tanke på att det är ett så stort folkhälsoproblem. Socialtjänsten har också en jätteuppgift men för lite resurser, säger Bo Blåvarg.

Under Almedalsveckan driver Ersta Vändpunkten frågan vidare med seminariena "Missbruk och anhörigstöd - en livsviktig fråga" den 5 juli. Samt "Missbruk i familjen – så ger vi nästa generation bättre förutsättningar", där bland andra Sanna Lundell och Gudrun Schyman medverkar. En förslagslåda har upprättats och förslagen sammanställs och skickas in till ansvariga politiker. Läs mer om Ersta diakonis närvaro på Almedalsveckan och ge ditt förslag till förbättring.
| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00