Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

3 snabba frågor till Jeanette Haglund Svensson

Nyhetsbrev nr 2

Tre snabba frågor om Ersta Vändpunktens arbete med förskolor till Jeanette Haglund Svensson

Vad handlar projektet om i korthet?

Att upptäcka barn som växer upp i familjer med beroende i ett tidigare skede. Samt att skapa ett närmare samarbete mellan förskola, Socialtjänst och Ersta Vändpunkten. 

Ni inledde det här arbetet redan 2012, vilka var med sist och vilka är det nu?

Det två åriga projektet var inriktat på Södermalms stadsdel och bestod av de kommunala förskolarna, Socialtjänsten och Ersta Vändpunkten. Stockholm stad har därefter beslutat att förlänga och utöka projektet under de kommande tre åren. De stadsdelar som är aktuella är Skarpnäck, Skärholmen, Enskede Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby och Bromma. 

Vilka positiva effekter räknar ni med?

Varje förskolenhet får barnombud som påtalar att barnperspektivet beaktas och att förskolan agerar utifrån det. De nya stadsdelarna kommer få nya riktlinjer och handlingsplaner som är anpassade utifrån varje stadsdels problematik vad gäller barn som växer upp i familjer med missbruk. Orosanmälningar ökar och fler barn upptäcks och får stöd i sin situation. 

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni