Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

”Diakoni är kristen omsorg omsatt i handling”

Jemima

Jemima Bentham är diakon och t.f. chef för Ersta kyrka. Vi träffades för en pratstund om hennes arbete och om hur det diakonala uppdraget ser ut i dagens moderna, sekulariserade, samhälle.

”Diakoni är kristen omsorg omsatt i handling. Det betyder tjänande eller tjänst och diakon betyder tjänare - att man är i tjänst för sin nästa. Från början handlade Ersta diakonis uppdrag primärt om att hjälpa fattiga. Idag har vi som organisation utvidgat arbetet så att det omfattar de människor som av olika anledningar lever i en utsatt livssituation.

Diakoni innebär att hela tiden inventera uppdraget– var behövs tjänandet idag? Vilka är de utsatta grupperna, var behövs våra insatser bäst och var gör våra resurser störst nytta? Det diakonala uppdraget innebär också att alltid förhålla sig kritisk till den egna insatsen och att fråga sig om hjälpen man erbjuder skapar oberoende. Människor ska kunna resa sig själva och kunna använda sina egna inneboende resurser som ett resultat av arbetet.

I det diakonala uppdraget inom Ersta kyrka möter vi människor som sökt upp oss eller som vi fått kontakt med genom någon av våra verksamheter. Gemensamt tar vi oss an det som de behöver här och nu och tillsammans ser vi vad samtalet kan leda till. Vårt arbete betyder också att vi finns på plats i Ersta diakonis olika verksamheter, där det är lämpligt med en kyrklig representant. Vi bygger förtroende genom synlighet och finns där i stort och smått. Det själavårdande samtalet med boende, patienter, gäster, anhöriga och medarbetare är ett helt slutet samtal. Det skapar ett särskilt sorts förtroende.  Vi finns tillgängliga för anhöriga när akuta situationer uppstår och kan stödja medarbetare som stundtals kan ha ett emotionellt tungt jobb, så att de kan fortsätta sitt arbete. 

I vårt uppdrag ingår även att skapa trivsel och situationer som man kan samlas kring och på så sätt nå de djupare värdena. Det kan till exempel vara servering av kaffe och bulle vid vår verksamhet för människor som lever i hemlöshet eller en värd som finns i väntrumet på sjukhuset. Det handlar om att skapa normalitet, att se människorna och att komma ihåg dem mellan gångerna.

Ett annat viktigt arbete är att förankra värdegrunden i organisationen. Det är en kvalitetssäkrare. Vi gör alla ett bättre jobb om vi är medvetna om man vad hopp, professionalism och tillit betyder för en själv och för ens arbete. Det skapar stolthet och ett engagemang.

Jag sökte mig till Ersta diakoni för erfarenheten som finns här. För bredden och djupet och det avancerade sociala arbetet.”

Läs mer om Ersta kyrka på www.erstakyrka.se.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni