Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ett diakonalt uppdrag i tiden

Nyhetsbrev nr 2

”Vår ambition för 2022 är att vara förstahandsvalet i Stockholms sjukvård, Sverigeledande inom ett eller flera av våra områden och att fortsätta leverera högsta tänkbara kvalitet. Ersta nya sjukhus, med byggstart nästa år, är en av de viktigaste komponenterna i den ambitionen.”

Vi har ett unikt uppdrag. Vårt idéburna arbete går inte att jämföra med privat verksamhet eller landsting. Grunden är en vilja att hjälpa medmänniskor och vi har en lång historia av att göra det. Det diakonala uppdraget och vår ambition att hålla en hög kvalitet på allt vi gör speglas i all vår verksamhet. 

Ekonomin får aldrig vara överordnat styrmedel i vår verksamhet. Vi är inte vinstsyftande. Vi kan behöva gå med viss vinst för att kunna återinvestera i verksamhet, men det är aldrig målet med vår verksamhet.

Stefan Nilsson  

Ersta diakoni har sedan mitten av 1800-talet varit en självklar del av Stockholms sjukvårdsutveckling – ofta i ledande och drivande position. De senaste åren har vi växt ytterligare bland annat med en utökad äldreomsorg som inkluderar hemtjänst, och det inte bara i Stockholm utan också i Gävle och Sundsvall. Men det största projektet i Ersta diakonis historia är Ersta nya sjukhus som ska byggas på Erstaklippan med start nästa år och öppna dörrarna för de första patienterna redan 2021.

För att kunna nå våra mål för vård och omsorg, att kunna ge god vård till fler, behöver vi växa och expandera – vi behöver verktygen för att kunna genomföra det uppdraget. Ersta nya sjukhus är inte bara en ny byggnad, det är ett sådant verktyg för att vi ska kunna utvecklas på det sätt vi vill. Samtidigt utvecklas vården och det nya huset kommer också att innebära teknisk innovation kombinerat med ett nytt sätt att tänka och jobba.

Gåvor och bidrag är viktiga tillskott som sänker kostnaden för fastigheten så att våra resurser istället kan gå till patienter, verksamhet och personal. Som gåvo- eller bidragsgivare stöttar man på så vis den fina patientvården som kommer att ske på sjukhuset. Bidrag kan också innebära att vi kan investera i den bästa medicintekniska utrustningen, vilket gör att vi kan hålla den höga kvalitet som vi anser att vår vård ska göra.

Vi behövs i dagens samhälle. Vårt sätt att arbeta, vår ekonomiska modell, behövs. Det syns inte minst i den politiska diskussionen kring vinster i välfärden och det faktum att vi de senaste sju åren har ökat i uppdrag med 100 procent.”

Stefan Nilsson, direktor 

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni