Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Glädjande besked för Ersta sjukhus

Ersta Nya Sjukhus

I april beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting att Ersta sjukhus vunnit den stora upphandlingen avseende specialiserad öppen- och slutenvård, inklusive intensivvård, inom internmedicin och kirurgi.

– Det är ett glädjande besked för oss, inte minst mot bakgrund av att vi bygger Ersta Nya Sjukhus som ska vara färdigt 2021. När många diskuterar problem i svensk sjukvård, så fortsätter vi att satsa offensivt och långsiktigt. Vårdbehovet kommer att öka i Stockholm. Befolkningen blir äldre, allt fler flyttar in. Ersta sjukhus ambition är att kunna hjälpa fler, säger sjukhuschef Jan-Åke Zetterström.

Driftstart för det nya avtalet planeras till 1 januari 2019 och avtalsperioden är sju år räknat från driftstart. Därefter har landstinget möjlighet att förlänga avtalet i ytterligare fyra år.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni