Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ny verksamhet – Ersta Hopp

Ersta Hopp

Vid årsskiftet tog Ersta diakoni över Hopp Stockholm – en verksamhet som vänder sig till människor som blivit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten.

- Det känns bra att få ingå i ett större professionellt sammanhang och att kunna trygga vår målgrupps behov av stabilitet och kontinuitet, säger Lisa Kron Sabel och Miki Nagata, när jag träffar dem i de nya lokalerna på Erstaklippan. Hit flyttade de i februari och har sedan dess haft fullt med klienter som kommer för enskilda samtal eller för att delta i gruppverksamhet i de ljusa rummen med utsikt över Söders tak.

- Det finns inte så mycket hjälp att få för människor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp i tidig ålder, men behovet är tyvärr stort, konstaterar de.

Lisa Kron Sabel är psykolog och Miki Nagata är socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi. Tillsammans har de en bred erfarenhet och djup kunskap kring sexuella övergrepp. Den spänner sig från barnet som utnyttjats och dem som begår övergreppen till beteenden som kan bli konsekvensen av att ha blivit utnyttjad.

- Att bli utsatt under uppväxten ökar risken för utsatthet senare i livet och att till exempel skada sig med sex kan bli en strategi för att klara av att leva. Och det gäller alla, inte bara kvinnor, som den generella bilden kanske oftast handlar om.

Hos Ersta Hopp finns möjlighet till individuella samtal och samtal i grupp. Ibland är det en kombination av båda.

- Det finns ett stort behov av att prata med andra som har liknande erfarenheter. Att förstå att det finns fler som har varit med om samma sak. Samtalen i gruppen bygger på olika teman kring konsekvenser av övergrepp. Det kan vara intensivt och svårt och det är viktigt att vi som professionella ledare tar ansvar för samtalet och skapar trygghet i gruppen. Vi är också noga med sammansättningen av gruppdeltagarna så att utbytet dem emellan blir bra.

- De som kommer till oss ska få kunskap om varför de mår som de gör och verktyg att hantera det, avslutar Miki och Lisa.

Ersta Hopp är helt finansierad av bidrag och gåvor. Årets sommarinsamling går till verksamheten. Ge en gåva idag.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni