Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Andelen titthålsoperationer inom tjocktarmskirurgi på Ersta sjukhus ökar stadigt

Titthålskirurgi Ersta sjukhus.

Andelen patienter med tjocktarmscancer som opereras med titthålskirurgi så kallad laparoskopi i Sverige ökar. År 2014 opererades mer än var fjärde patient laparoskopiskt skriver Läkartidningen.

En rapport i Läkartidningen visar att år 2014 låg Ersta sjukhus på fjärde plats med 57 % utförda tjocktarmsoperationer med titthålskirurgi i jämförelse med Sveriges sjukhus. Titthålskirurgi har fördelen det inte behövs stora kirurgsnitt. Det gör att patienten läker och återhämtar sig snabbare och sjukhusvistelsen blir kortare än vid öppen operation.

Tabell från rapport i Läkartidningen kring titthålsoperation inom tarmkirurgi.

Andelen titthålsoperationer ökar även år 2016

Vi strävar kontinuerligt efter att erbjuda allt fler patienter en titthålsoperation, säger Stefan Carlens, verksamhetschef kirurgikliniken Ersta sjukhus. När vi ser till andelen patienter som genomgår tjocktarmsoperationer, innefattandes samtliga diagnoser så utförde vi titthålskirurgi i 62 % av fallen 2015 och hitintills i år så ligger vi på drygt 70 %. Det innebär 52 av 74 patienter t.o.m. september månad. 
Det är en glädjande utveckling och siffran är hög vid en nationell jämförelse. Hur mycket högre det går att komma återstår att se, dock vet vi att alla fall inte lämpar sig för titthålskirurgi, till exempel patienter med avancerad tumörväxt, sammanväxningar etc. 

Låg konverteringsfrekvens

Vår konverteringsfrekvens över åren har pendlat mellan ca 5 - 15%. Det en siffra som står sig väl i ett nationellt och internationellt perspektiv. Konverteringsfrekvens innebär när man går från titthålskirurgi till öppen kirurgi. Vilket ibland är nödvändigt men andelen bör vara så låg som möjligt.

Artikeln i Läkartidningen är skriven av Peter Matthiessen för och i samråd med Arbetsgruppen för laparoskopisk kolorektal kirurgi i Sverige, där Marit Tiefenthal överläkare kirurgi, Ersta sjukhus är medlem.


Här kan du läsa hela rapporten i Läkartidningen

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00