Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta Sarahemmet – framtidens äldreboende

Sarahemmet ältadalen

Den 5 -6 december anordnade Centrum för kunskapsutveckling konferensen ”Framtidens vård- och omsorgsboenden”. Ersta Äldreomsorg representerades av socialchef Ann-Sofi Wetterstrand och äldreomsorgschef Christine Tell som var inbjudna att tala under rubriken ”Ältadalens äldreboende – från människans behov till innovation” om det nya äldreboendet Sarahemmet som Ersta diakoni, i samarbete med Besqab, just nu bygger i Ältadalen.

Ann-Sofi och Christine talade om hur det ger möjligheter att tänka nytt när man bygger ett nytt äldreboende och att modern teknik och arkitektur kan hjälpa till att uppfylla grundläggande behov av trygghet, gemenskap, delaktighet och självkänsla. Det kan handla om att inreda med LED-belysning så att man kan anpassa ljuset efter tid på dygnet och årstid och att ha mycket fönster och ljusinsläpp så att det går att skapa utomhuslika miljöer inomhus för den som har svårt att ta sig ut.

Att känna sig trygg när man flyttat till ett vård- och omsorgboende handlar mycket om att känna sig hemma och känna att man har fortfarande har kontroll över sitt eget liv. Även här kan arkitektur och teknik hjälpa till. Genom att undvika långa korridorer och utforma gemensamma utrymmen så att de bjuder in till samvaro men också ger plats för avskildhet kan lokalerna ge hemkänsla och erbjuda den boende valmöjligheter. Smarta passersystem som styrs via armband gör att man kan slippa låsta dörrar och öka friheten.

Digitala planeringsverktyg är också en teknisk lösning som både underlättar för personalen och gör den boende mer delaktig. Via skärmar i rummen får de boende information om vad som gäller just dem, det kan handla om tider för medicin, vem som arbetar, mat och aktiviteter etc.  Digitalisering var ett av de stora ämnena som diskuterades under konferensen. Allt från hur digitala verktyg kan användas till hur man ska möta framtidens äldre och anhöriga som är alltmer vana att leva i en digital värld. Ersta äldreomsorg jobbar aktivt med dessa frågor och Sarahemmet är ett bra exempel på hur innovativ teknik kan integreras i nya projekt.

Frågorna bland publiken visade intresse för det samarbete med forskare som Ersta äldreomsorg har.  Äldreomsorgen samarbetar med Ersta Sköndal Högskolas institutioner för socialvetenskap och vårdvetenskap för att ta del av de senaste forskarönen och ta tillvara den akademiska kunskap som finns inom högskolan och omsätta den i Ersta diakonis äldreboenden. 

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00