Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Mycket nöjda patienter på Pelarbacken

Ersta diakonis mottagning för hemlösa genomför regelbundet undersökningar bland patienterna för att se hur nöjda de är med den vård de får.

Siffrorna från 2015 visar mycket bra resultat. Pelarbacken får höga betyg i alla parametrar som mätts. Extra stolta är vi över att vi får så höga betyg vad gäller bemötande och att hela 94,7% av de tillfrågade skulle rekommendera mottagningen till någon annan. 

2014 års siffror inom parentes för jämförelse.
Antal respondenter = 57 både 2014 och 2015.

Kön (%): Ålder (%): 
män: 80,7 (65,0)  20-25 år: 3,5 (0)
kvinnor: 17,5 (17,5)  26-35 år: 7,0 (10,5) 
ej svar: 1,8 (17,5)  36-50 år: 31,6 (24,6)
  51-65 år: 50,9 (49,1) 
  66+ år 3,5 (3,5) 
  ej svar: 3,5 (12,3)

 

Resultat pelarbacken

Att vi samarbetar med socialtjänsten (%): Rekommendera mottagningen till andra (%):

 

x

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00