Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Erstakirurger medförfattare i ny upplaga av läroböcker

Två kirurger på Ersta sjukhus, Docent Jonas Nygren och Professor Anders Thorell har medverkat i författandet av två läroböcker som nu utkommer i ny upplaga.

Den ena är en svensk lärobok i kirurgi (1) som de flesta lärosäten använder sig av i sin utbildning och den andra är en engelskspråkig lärobok (2) med ett kapitel på samma tema, det vill säga perioperativ vård.

1. Ljungqvist O, Eriksson LI, Nygren J, Thorell A. Kapitel 2 "Perioperativ vård" In Jeppson B et. al. Lärobok i kirurgi, fjärde utgåvan, Studentlitteratur, Lund . In press. 2016

2. Nygren J, Ljungqvist O, Thorell A, Book chapter "Enhanced Recovery After Surgery" in 'Surgical Patient Care: Improving Safety, Quality and Value' , Springer, In press. 2016

Alla våra publikationer >>

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00