Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Cancervård flyttas och drabbar patienterna

Artikel idag i SvD om att behandlingen av analcancer försvinner från Stockholm vid årsskiftet. Därmed kommer patienterna i kläm då den största delen bor i Stockholm och Mälardalen.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med Regionala cancercentrum (RCC) genomför förändringar av mest komplicerade behandlingarna av ovanliga cancerformer. Dessa kräver stor kompetens och ska koncentreras till färre ställen i landet. När det gäller analcancer flyttas behandlingarna från Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och Ersta sjukhus) till Uppsala, Umeå, Göteborg och Lund istället. 

– De har inte tagit till sig att en stor andel av patienterna som får diagnosen analcancer är HIV-positiva män som har sex med män (MSM). Ungefär tre av fyra av Sveriges HIV-positiva MSM är hemmahörande i Stockholm och Mälardalen. Risken för analcancer är 30-40 gånger högre för män som har sex med män än för normalbefolkningen. Lägger man dessutom till HIV-infektionen blir riskökningen 70-200 gånger större. För mig är det ofattbart att man så uppenbart struntar i dessa patienter, säger Bo Hejdeman, överläkare på Venhälsan på Södersjukhuset.

Läs hela artikeln på Svd.se >>

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00