Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Patienternas bästa är inte i fokus - förslaget måste omprövas

Debatten kring centraliseringen av vård för analcancerpatienter fortsätter. I en debattartikel i Dagens Samhälle kräver RFSU, RFSL och Noaks Arks riksförbund m fl. en omprövning av förslaget ur ett patientperspektiv.

Det är svårt att upptäcka analcancer eftersom symptomen ofta är diffusa. Hiv-positiva män som har sex med andra män löper betydligt högre risk att drabbas av analcancer än resten av Sveriges befolkning. Majoriteten av nya sjukdomsfall upptäcks i Stockholmsområdet, trots detta har Sveriges kommuner och landsting (SKL) lagts som förslag att kirurgin och behandling av dessa patienter ska centraliseras. Patienterna med analcancer kommer i kläm och man ser inte till patientens bästa när vårdprocessen försvåras och ledtiderna förlängs. 

I dag skickas patienter för provtagning på Ersta sjukhus om det finns en misstanke om analcancer. Remisser kommer bland annat från specialister på infektion/venhälsan på Södersjukhuset. Om cancerformen upptäcks i tid kan patienterna undvika kirurgi, istället få strålbehandling och/eller cellgifter och i slutändan undvika stomi (påse på magen.) 

I Dagens Samhälles debattartikel ”Nyckfull byråkrati drabbar utsatta cancerpatienter” kräver organisationer som är väl insatta i Hiv-positiva mäns vardag, läkare och professorer inom analcancervården en omprövning av förslaget:

 • Christina Franzén, ordförande Hiv-Sverige
 • Thomas Winberg, ordförande Posithiva Gruppen
 • RFSU, 
Riksförbundet för sexuell upplysning
 • RFSL, 
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
 • RFSL Stockholm
 • Lena Nilsson Schönnesson, ordförande Riksförbundet Noaks Ark
 • Birgitta Rydberg, ordförande Noaks Ark Stockholm
 • Ann-Marie Kiriziya, ordförande Angaza Sverige
 • Conny Wilsson, ordförande Positiva Gruppen Väst
 • Bo Hejdeman, Överläkare, VO Infektion/Venhälsan Södersjukhuset
 • Anna Mia Ekström, Professor i infektionsepidemiologi och specialistläkare, 
Karolinska Institutet / Karolinska universitetssjukhuset
 • Anders Sönnerborg, Professor i Infektionssjukdomar/Klinisk Virologi och överläkare,
 Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhus
| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00